ALUTHERMO® jako izolace tepla

Víte že...?
Minerální vlna vlivem snižující se venkovní teploty a zvyšovaní kondenzace vodní páry ve svém vnitřku ztrácí až 35 % svých tepelněizolačních vlastností, při snížení teploty z + 5 °C na -15 °C.


Důkaz 1

Měřitelný výkon
Při absenci vhodného standardu pro měření tenkých reflexních izolací, společnost ALUTHERMO® vždy spolupracovala s vědeckým světem za účelem zjištění skutečného výkonu svých produktů.

Pragmatický přístup
Na rozdíl od měření ztráty přes vedení, nepoužitelný pro tenké reflexní izolace, který reprezentuje teoretické R (tepelný odpor), ALUTHERMO® je zaměřené na určování výkonu různých typů izolací na více reálné bázi: měření spotřeby energie.

Princip je velmi jednoduchý: měření energie potřebné na udržení referenční teploty (21 °C), v konstrukci “klasicky” izolované, porovnávaný s alternativní izolací ALUTHERMO®  v zimních podmínkách.


Střešní konstrukce (1), alternativně izolovaná Aluthermo Quattro (2), Aluthermo Optima (3) a 200 mm skleněné vaty vodivosti λ 0,040 W / m.K (4).

Objektivní a jasné výsledky
Skladba byla umístěná do Klima komory v laboratoři ELIOSYS*, zaměřené na zimní teploty -5 °C, 0 °C až 5 °C při zachovaní konstantní vnitřní teploty 21 °C. Množství energie potřebné na udržení vnitřní teploty se potom měří a porovnává:Na závěr třeba poznamenat, že tenké reflexní izolace z ALUTHERMO®, mají při aplikaci v reálných podmínkách vyšší výkon než tradiční izolace.

Starší měření – komperativní (porovnávací) metoda podle stůdie Sheffield Hallam University Report No. CIM 199/r1 June 2008.

Tu si můžete stáhnout ELIOSYS studie:

*ELIOSYS je nezávislá laboratoř specializující se na reprodukci v klimatických podmínkách. Mezi podmínkami, které můžou produkovat v Eliosys patří: sluneční svit v zemské atmosféře, teplotní odchylky od -70 do +160 °°C, při regulaci vlhkosti 15 až 95%, vliv krupobití, tíha sněhu a síla větru.


Důkaz 2

Analýza stavby nízkoenergetického domu v Luxemburgu (střecha zaizolovaná s Aluthermo Quattro®) – společností Luxotica, certifikovaná TÜV
 

Teplo v zimě, svěže v létě
  • Recyklovatelný
    výrobek
  • Vyrobený
    v Belgii