Aluthermo® jako izolace hluku

Co je to hluk?
Hluk je každý zvuk - nezávisle na hlasitosti - který může vyvolat nežádoucí fyziologické nebo psychické účinky na jednotlivce a který může zasahovat do společenských aktivit jednotlivce nebo skupiny.

Hluk a zdraví
Hluk v životním prostředí nebo v komunitě vážně postihuje lidi, zasahuje do každodenních aktivit ve škole nebo v práci, doma a ve volném čase. Nadměrný hluk může zvýšit stres, znemožňuje rozhovor a ovlivňuje pohodu. Tyto zvuky jsou vnímané jako nežádoucí hluk. Hluk je znečisťující látka a představuje nebezpečí pro lidské zdraví a sluch. Výzkumy popisují hluk jako nejpronikavějšího znečisťovatele životního prostředí.

 1. Aluthermo® izolace střech.
 2. Aluthermo® izolace stropů.
 3. Aluthermo® izolace příček.
 4. Aluthermo® izolace pod podlahy.
 5. Aluthermo® izolace stěn.
Technické parametry Aluthermo
Quattro®
Aluthermo®
21 mm
Aluthermo®
7 mm
Zvuková izolace R-ružový šum = 34,3 db (A)
R-dopravný hluk = 28,3 db (A)
R-ružový šum = 27 db (A)
R-dopravný hluk = 24 db (A)
-
Zvuková izolace kroků ΔLw = 22 dB - ΔLw = 26 dB
Teplo v zimě, svěže v létě
 • Recyklovatelný
  výrobek
 • Vyrobený
  v Belgii