VÝHODY
 • Získanie na obytnom priestore
 • Poskytuje možnosť izolovať steny zvnútra, ak izolácia z vonkajšej strany nie je možná
 • Minimálna hrúbka s maximálnym izolačným účinkom
 • Pri montáži sa nekrúti ani neprehýba
 • Vytvorený vzdušný priestor na vnútornej strane umožňuje jednoduchú inštaláciu vykurovacieho a vodovodného potrubia, ako aj elektroinštalácie
 • Rýchla a jednoduchá montáž
 • Izolačná fólia Aluthermo® sa prispôsobuje všetkým tvarom a povrchom
Teplo v zime, sviežo v lete
 • Recyklovateľný
  výrobok
 • Vyrobený
  v Belgicku