VÝHODY
 • Inštalácia pod poter je výhodná vtedy, keď má podlaha sklon alebo obloženie drevom je umiestnené príliš vysoko
 • Izolačná fólia Aluthermo® pôsobí pod poterom a pod podlahou ako distribútor tepla
 • Veľmi dobrá zvuková izolácia proti nárazovému hluku
 • Získanie na obytnom priestore
 • Izolačná fólia Aluthermo® sa prispôsobuje všetkým tvarom a povrchom
Teplo v zime, sviežo v lete
 • Recyklovateľný
  výrobok
 • Vyrobený
  v Belgicku