Aluthermo Quatro®

ALUTHERMO ® 7mm a 21mm


ALUTHERMO® 7mm a 21mm je materiál, ktorého izolačné vlastnosti sú založené na odraze energií. Skladá sa z dvoch vrstiev, oddelených voštinovou štruktúrou tvorenou vzduchovými bublinami, uzavretými v polyetylénovej samozhášavej fólii, na ktoré sa po obidvoch stranách napája 30 mikrónov hrubá fólia z čistého, lešteného hliníka, ošetrená proti oxidácii.

Vrstvy sú tepelne zvarené po celom povrchu.

Ako to funguje
Funkčnosť polotuhého komplexu je zabezpečená skladbou nasledujúcich vrstiev, vrstvených postupne v poradí:

Aluthermo 7mm 21mm

  1. Film z čistého hliníka, ako tenká vrstva o hrúbke 30 mikrónov, ošetreného proti oxidácii
  2. Voštinová vrstva plnená sušeným vzduchom zo samozhášavého polyetylénu
  3. Voštinová vrstva plnená sušeným vzduchom zo samozhášavého polyetylénu
  4. Film z čistého hliníka, ako tenká vrstva o hrúbke 30 mikrónov, ošetreného proti oxidácii


Vzduch vo voštinovej fólii a polyetylénovej pene je suchý a stabilný. Kondenzácia v obvyklom rozsahu teplôt použitia pre ALUTHERMO® nie je možná.

Technické charakteristiky
Aluthermo® 21mm
Aluthermo® 7mm

Aluthermo 7mm
Aluthermo®
21mm
Aluthermo 7mm
Aluthermo®
7mm
Hrúbka +/- 21 mm +/- 7 mm
Priemer bublín 30 mm 10 mm
Výška bublín 12 mm 4 mm
Hrúbka polyetylénového filmu 200 μm 150 μm
Počet hliníkových fólií 2 2
Hrúbka vonkajšej hliníkovej fólie 30 μm 30 μm
Rozmery rolky/balenia 1,25 x 25 m 1,25 x 25 m
Celková plocha m2 31,25 m² 31,25 m²
Váha +/- 620 g/m² /- 550 g/m²
Prevádzková teplota – 40°C to + 80°C – 40°C to + 80°C
Požiarna odolnosť M1 – A1 M1 – A1
Dovolené/ prípustné zaťaženie pri 10% deformácii /poškodení 250 kg/m²
Dovolené/ prípustné zaťaženie pri 20% deformácii /poškodení
Odolnosť voči pretrhnutiu 1000 kg/m²
Emisivita 0,05% 0,05%
Ekvivalentná tepelná odolnosť Viď štúdie univerzity v Liege Viď štúdie univerzity v Liege
Útlm hluku / akustická izolácia Rw = 27 dB ∆Lw = 26 dB

Na stiahnutie:
Teplo v zime, sviežo v lete
  • Recyklovateľný
    výrobok
  • Vyrobený
    v Belgicku